محصول تعداد قیمت مجموع  
10500000 10500000
مجموع خرید:
10500000
مالیات بر ارزش افزوده:
1050000

مجموع:

11550000

افزودن کالا ثبت و انجام خرید
';